Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Przedmiot działalności

Cele statutowe Kieleckiego Parku Technologicznego są następujące:
 
 • wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją, oraz działalnością operacyjną zadania inwestycyjnego pn. "Kielecki Park Technologiczny",
 • inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm,
 • działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej dla rozwijających się firm,
 • zarządzanie terenami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji,
 • pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla podejmowania działalności w Kieleckim Parku Technologicznym i na terenach inwestycyjnych będących w jego zarządzie, w szczególności firm wykorzystujących nowe technologie,
 • zarządzanie zasobami materialnymi i niematerialnymi KPT oraz zapewnienie systematycznego ich rozwoju,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorstw w zakresie innowacji i technologii,
 • pełnienie funkcji instytucji otoczenia biznesu,
 • promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo - rozwojowymi oraz parkami i inkubatorami technologicznymi w zakresie transferu rozwiązań innowacyjnych.

 Utworzono: 2008-04-03 10:50:11 przez Szymon Mazurkiewicz
Modyfikacja: 2021-11-26 07:14:01 przez Agnieszka Broniś

Liczba odwiedzin: 1741779