Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Ogłoszenia • ANNOUNCEMENT ABOUT AN OPEN COMPETITION FOR THE POLAND PRIZE PROJECT PERSONNEL (KPT-DIIA.071.65.2020) 15.12.-18.12.2020
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA PERSONEL PROJEKTU POLAND PRIZE (KPT-DIIA.071.64.2020) 15.12.-18.12.2020
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert cenowych - dotyczy świadczenie usług w zakresie obsługi dźwigów (KPT-DOA.271.140.2020) 15.12-18.12.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Antresola B _ Hali produkcyjnej ROMA (KPT-DPR.725.13.2020) 26.10-17.11.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Antresola H _ Hali produkcyjnej ROMA (KPT-DPR.725.12.2020) 17.09-08.10.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Moduł G hali OULU (KPT-DPR.725.11.2020) 04.09.-25.09.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Antresola J _ Hali produkcyjnej ROMA (KPT-DPR.725.9.2020) 12.08-02.09.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Openspace 2 pomieszczenie o nr 1.04 (2) o łącznej powierzchni 81,69 m² znajdujące się w budynku OULU Tech. (KPT-DPR.725.10.2020) 10.08.-31.08.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Antresola I Hali produkcyjnej ROMA (KPT-DPR.725.8.2020) 31.07.-21.08.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT _ budynek Skye Inc. (KPT-DPR.725.7.2020) 27.07.-17.08.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Moduł B laboratoryjno-produkcyjny na parterze budynku OULU Tech. (KPT-DPR.725.6.2020) 15.07.-05.08.2020
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Część socjalno-biurowa Modułu C zlokalizowanego na parterze Hali produkcyjnej ROMA (KPT-DPR.725.5.2020) 15.07.-05.08.2020
  więcej
 • Zarządzenie Nr 27/2020 Zarządzenie Nr 27/2020 Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy w grudniu 2020r.
  więcej
 • Zaproszenie do składania propozycji cenowych na: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.” realizowanego w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP”.
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - pomieszczenie o pow. 392,00 m2 Moduł F na poziomie 1 budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech. (FASHION DESIGN)
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostarczenie i najem 4 nablatowych dystrybutorów wody pitnej z filtracją mechaniczną (24.02.2020r.)
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostarczenie i najem 4 nablatowych dystrybutorów wody pitnej z filtracją mechaniczną (18.02.2020r.)
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - pomieszczenie 1.06 na poziomie 1 budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - pomieszczenie 1.14 w module C na parterze Hali produkcyjnej ROMA Tech
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Inkubatorze Technologicznym - pomieszczenie 1.23 z wyposażeniem z dnia 10.01.2020 r. (VIDEOLAB)
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Inkubatorze Technologicznym - pomieszczenie 1.23 z wyposażeniem (VIDEOLAB)
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostarczenie i utrzymanie łącza internetowego na potrzeby Kieleckiego Parku Technologicznego
  więcej
 • Zapytanie ofertowe na remont węzła cieplnego i układu pomiarowego
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie płukania oraz inspekcji CCTV kanału deszczowego.
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł A - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 zlokalizowany na parterze budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU położonego w Kielcach przy ul. Olszewskiego nr 21
  więcej
 • Remont oświetlenia awaryjnego w obiektach Kieleckiego Parku Technologicznego
  więcej
 • Wynajem działek 6/523, 6/527, 6/529 o łącznej powierzchni 5 541㎡.
  więcej
 • wynajem nieruchomości stanowiących własność Miasta Kielce i będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego, położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 20
  więcej
 • Wynajem działki o powierzchni 1309 m2 przy nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 21
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Prototypownia Centrum Kompetencji i Kreatywności w zakresie Fashion Design – 321,90 m2.
  więcej
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w 2018 roku zamówieniach publicznych, których wartość przekracza 30 000 EURO (Netto)
  więcej
 • wynajem nieruchomości - OULU Tech.
  więcej
 • Wynajem nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Kielce i będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego – Strefa I – Inkubatorów Technologicznych
  więcej
 • wynajem części gruntu o powierzchni 6 m2
  więcej
 • wynajem nieruchomości - „Openspace 2” pomieszczenia o nr 1.04 (2) o łącznej powierzchni 81,69 m
  więcej
 • wynajem nieruchomości – Strefa II – Centrum Technologiczne
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł A - o łącznej powierzchni 555,15 m²
  więcej
 • realizacja kampanii reklamowej Google AdWords (lub równoważnej) w wyszukiwarce oraz sieci reklamowej Google (lub równoważnej), prowadzenie kampanii reklam sponsorowanych na profilu Kieleckiego Parku Technologicznego w serwisie Facebook
  więcej
 • Nabór na stanowisko Edukator – współpraca w ramach umowy zlecenia
  więcej
 • Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Startup Business Hub KPT”
  więcej
 • „Dostawa oraz wstępne wdrożenie symulacji prowadzenia działalności gospodarczej w formie narzędzia online”
  więcej
 • wynajem nieruchomości / Hala Singapur Tech
  więcej
 • Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Startup Business Hub KPT”
  więcej
 • wynajem nieruchomości / Hala produkcyjna ROMA Tech
  więcej
 • wynajem nieruchomości / Hala produkcyjna ROMA Tech
  więcej
 • OGŁOSZENIE O WOLNEJ POWIERZCHNI USŁUGOWEJ POD BANKOMAT / WPŁATOMAT
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie dokumentów aplikacyjnych do działań 2.1 i 2.2 z RPO WS 2014-2020
  więcej
 • wynajem nieruchomości - moduł B - hala produkcyjna
  więcej
 • wynajem nieruchomości - moduł A - hala produkcyjna
  więcej
 • Ogłoszenie o otwartym naborze na partnerów skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT
  więcej
 • Ogłoszenie o otwartym konkursie na partnerów kosztowych - Platformy Startowe
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł B - o łącznej powierzchni 579,88 m² zlokalizowany na parterze Hali produkcyjnej ROMA Tech,
  więcej
 • wynajem nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Miasta Kielce i będących w trwałym zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego – Strefa II
  więcej
 • Nabór ofert na udostępnienie powierzchni 2m2
  więcej
 • Informacja o wynikach postępowania na Dostawę materiałów biurowo - eksploatacyjnych
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Dostawa materiałów biurowo eksploatacyjnych”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Badanie rynku pod kątem dostosowania Pakietu Usług do zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem metodologii service design”
  więcej
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w 2018 roku zamówieniach publicznych, których wartość przekracza 30 000 EURO (Netto)
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł G - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 409,76 m2
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł H - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 392,00 m2 - OULU Tech
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł G - o łącznej powierzchni 409,76 m2 - OULU Tech
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł C - o łącznej powierzchni 579,88 m² - ROMA Tech
  więcej
 • wynajem nieruchomości - budynku OULU Tech, o powierzchni 31,56 m2
  więcej
 • naborór ofert na udostępnienie powierzchni pod automat samosprzedający - zmiana ogłoszenia
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Centrum Druku 3D
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł A antresoli – o powierzchni 181,07 m2
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł B antresoli – o powierzchni 184,00 m2
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT (Skye Inc.)
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT (Skye Inc.)
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 zlokalizowany na parterze budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech.
  więcej
 • wynajem nieruchomości - Moduł F antresoli – o powierzchni 181,07 m2
  więcej
 • wynajem nieruchomości -Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2
  więcej
 • Wynajem nieruchomości - Moduł D antresoli – o powierzchni 184,00 m2 - Hala Produkcyjna ROMA Tech Centrum Technologicznego.
  więcej
 • Wynajem nieruchomości - Moduł A antresoli – o powierzchni 181,07 m2 - Hala Produkcyjna ROMA Tech Centrum Technologicznego - unieważnienie
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Realizacja usług specjalistycznych w formie przygotowania biznesplanu na rzecz przedsiębiorstw typu startup”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - Usługa produkcji i dostarczenia materiałów audio i wideo promujących projekt „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub”
  więcej
 • ogłoszenie o wynajmie - Moduł F znajdujący się na poziomie 1 budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech, Olszewskiego 21 o powierzchni 357,10 m²
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Usługa druku wraz z dostarczeniem magazynu „Puls Przedsiębiorczości” w ramach promocji projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie badania stanu techniki wynalazku dotyczącego „Sposobu przygotowania materiału roślinnego do ekstrakcji metodą nadkrytycznego dwutlenku węgla” jako wsparcie w zakresie ochrony własności przemysłowej w ramach projektu
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie badania stanu techniki oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP wynalazku dotyczącego „Receptur kosmetycznych z zastosowaniem innowacyjnych surowców naturalnych i organicznych” jako wsparcie w zakresie ochr
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Usługa druku wraz z dostarczeniem magazynu „Puls Przedsiębiorczości” w ramach promocji projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe„Dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych”
  więcej
 • Wynajem nieruchomości - Moduł A - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Moduł E antresoli – o powierzchni 181,07 m2.
  więcej
 • Wynajem nieruchomości - pomieszczenie o nr 1.07 o powierzchni 18,15 m², znajdujące się na poziomie 1 budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie badania stanu techniki oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku dotyczącego sposobu lokalizacji obiektów z wykorzystaniem metod innych niż fale radiowe oraz dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowe
  więcej
 • Zaproszenie do składania propozycji cenowych - Wykonanie wycinki drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, położonych w Kielcach, przy ul. Olszewskiego 6
  więcej
 • INFORMACJA O WYNIKACH - Usługa pocztowa dotycząca realizacji przesyłek listowych
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Policzenie w ramach symulacji 3D, z wykorzystaniem oprogramowania 3DS XFlow, wartości momentów gnących w cyklu dla dwupoziomowej siłowni wiatrowej pionowej osi, oraz siły nośnej siły oporu wytwarzanej przez geometrię w przepływie m
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie badań porównawczych próbek suszu roślinnego poddanych procesowi ekstrakcji metodą nadkrytycznego dwutlenku węgla oraz analizy składu związków zawartych w otrzymanych ekstraktach dla MULTIEXTRACTORS Spółka z o.o.”
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - pomieszczenie o nr 1.04(1) o powierzchni 56,00 m² - OULU Tech
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Pomieszczenie o nr 1.04(3) o powierzchni 56,00 m², znajdujące się na poziomie 1 budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech.
  więcej
 • Zapytanie ofertowe: Usługa tłumaczenia magazynu „Puls Przedsiębiorczości” w ramach promocji projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie badania stanu techniki oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie - pomieszczenie o nr 1.06 o powierzchni 31,56 m², znajdujące się na poziomie 1 budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Moduł E antresoli – o powierzchni 181,07 m2. Moduł jest częścią Hali Produkcyjnej ROMA Tech Centrum Technologicznego.
  więcej
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w 2017 roku zamówieniach publicznych, których wartość przekracza 30 000 EURO (Netto)
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Wykonanie oraz opracowanie wyników badań dla 4 składów zapraw lub betonów dla PROFCRETE Sp. z o.o.”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług w zakresie indywidualnych konsultacji dotyczących prezentacji na sesje pitchingowe (tzw. pitch przed inwestorem)”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Stworzenie dwóch innowacyjnych receptur na napój gazowany z dodatkiem ekstraktu propolisu” jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa TechnoparkBiznesHub” dla spółki Pharmabion spółka z o.o.”
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na rzecz przedsiębiorstw typu startup”
  więcej
 • wynajem nieruchomości - pomieszczenie o nr 1.04(3) o powierzchni 56,00 m², znajdujące się na poziomie 1 budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU Tech,
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Zaprojektowanie oraz budowa prototypu elektrycznego trymmera w sprzęcie sportowym o nazwie hydrofoil kitesurfingowy oraz przygotowanie dokumentacji 3D złożenia produktu dla Electric Foil Sp. z o. o
  więcej
 • INFORMACJA O WYNIKACH „Usługa pocztowa dotycząca realizacji przesyłek listowych”
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Część hali przemysłowej RECIFE (moduł południowy) z infrastrukturą socjalno – biurową
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Pomieszczenie o nr 1.06 o powierzchni 31,56 m²-OULU Tech
  więcej
 • Rozstrzygnięcie - nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT (Orange Inc.)
  więcej
 • Rozstrzygnięcie - Moduł C - o łącznej powierzchni 579,88 m² zlokalizowany na parterze Hali produkcyjnej ROMA Tech
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Dostawa urządzenia hybrydowego 2w1 (tablet/laptop) wraz z oprogramowaniem
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT (Orange Inc.)
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie - pomieszczenie o nr 1.06 o powierzchni 31,56 m²
  więcej
 • ogłoszenie o wynajmie - część hali przemysłowej RECIFE
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Moduł E antresoli – o powierzchni 181,07 m2.
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - „Openspace 2” pomieszczenie o nr 1.04 o łącznej powierzchni 81,69 m²
  więcej
 • ogłoszenie o wynajmie-Moduł C - o łącznej powierzchni 579,88 m² zlokalizowany na parterze Hali produkcyjnej ROMA Tech,
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Usługa przygotowania i organizacji cateringu w ramach posiedzeń panelu ekspertów”
  więcej
 • ogłoszenie o wynajmie nieruchomości - Moduł E antresoli – o powierzchni 181,07 m2. Moduł jest częścią Hali Produkcyjnej ROMA Tech Centrum Technologicznego.
  więcej
 • ogłoszenie o wynajmie - „Openspace 2” pomieszczenie o nr 1.04 (2) o łącznej powierzchni 81,69 m², znajdujące się na poziomie 1 budynku laboratoryjno – produkcyjnego OULU
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych”
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Openspace 2” pomieszczenia o nr 1.04 (2) i 1.04 (3) o łącznej powierzchni 140,99 m2, znajdujące się na poziomie 1 budynku laboratoryjno – produkcyjnego OULU
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Moduł C - pow. 358,73 m² - budynek laboratoryjno-produkcyjny OULU
  więcej
 • INFORMACJA O WYNIKACH „Usługa pocztowa dotycząca realizacji przesyłek listowych”
  więcej
 • wynajem nieruchomości - „Openspace 2” pomieszczenia o nr 1.04 (2) i 1.04 (3) o łącznej powierzchni 140,99 m2, znajdujące się na poziomie 1 budynku laboratoryjno – produkcyjnego OULU
  więcej
 • INFORMACJA O WYNIKACH - Organizacja wydarzenia pod nazwą Startup Weekend Kielce w dniach 14-16 października 2016 r. w Kieleckim Parku Technologicznym
  więcej
 • Wynajem nieruchomości - Moduł C - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 zlokalizowany na parterze budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU położonego w Kielcach przy ul. Olszewskiego nr 21.
  więcej
 • Ogłoszenie Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego w sprawie naboru ofert na udostępnienie powierzchni 1m2 w hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego
  więcej
 • Ogłoszenie Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego w sprawie naboru ofert na udostępnienie powierzchni 1m2 w budynku Orange Inc.
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - KPT-DPR.725.13.2016
  więcej
 • Informacja o wynikach postępowania - KPT-DPR.725.12.2016
  więcej
 • Informacja o wynikach - Usługa pocztowa dotycząca realizacji przesyłek listowych
  więcej
 • Informacja o wynikach - Usługa abonamentowa na dostęp do narzędzia monitoringu i Social Mediów
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - pomieszczenia znajdujące się w części B hali przemysłowej z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE TECH o powierzchni 1139,65 m2
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - część A hali przemysłowej z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE o powierzchni 52,23 m2
  więcej
 • Nabór na stanowisko edukatora Energetycznego Centrum Nauki
  więcej
 • Informacja o wyniku rokowań - lokal użytkowy, Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 zlokalizowany na parterze budynku laboratoryjno-produkcyjnego OULU TECH.
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie - część B hali przemysłowej RECIFE (moduł południowy)
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie - część A hali przemysłowej RECIFE (moduł południowy)
  więcej
 • Zapytanie ofertowe „Usługa przygotowania i organizacji cateringu w ramach posiedzeń panelu ekspertów”
  więcej
 • Usługa produkcji i dostarczenia materiałów audio i wideo promujących projekt „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub” oraz wydarzeń związanych z projektem
  więcej
 • Dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem Centrum Druku 3D Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z zapleczem badawczo-rozwojowym i biurowym – Budynek Orange, lokal -1,02/-1,03, -1.04, -1.06 o łącznej powierzchni 89,19 m2 wraz z wyposażen
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert - wynajem - Część B (moduł południowy) hali przemysłowej RECIFE z infrastrukturą socjalno – biurową
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert - wynajem - Część A (moduł północny) hali przemysłowej RECIFE z infrastrukturą socjalno – biurową
  więcej
 • Organizacja spotkań/wydarzeń promujących projekt „Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub
  więcej
 • Zaproszenie do udziału w ROKOWANIACH - wynajem lokalu użytkowego, Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 (OULU TECH)
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ROKOWAŃ - wynajem lokalu użytkowego, Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 (OULU TECH)
  więcej
 • Przetarg na wynajem nieruchomości – Centrum Druku 3D Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z zapleczem badawczo-rozwojowym i i biurowym – Budynek Orange, lokal -1,02/-1,03, -1.04, -1.06 o łącznej powierzchni 89,19 m2 wraz z wyposażaniem.
  więcej
 • ROKOWANIA - wynajem lokalu użytkowego, Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 (OULU TECH)
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2
  więcej
 • Przetarg na wynajem nieruchomości-Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 zlokalizowany na parterze budynku laboratoryjno-produkcyjnego.
  więcej
 • Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 - OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  więcej
 • Usługa organizacji wydarzenia pod nazwą „Premiera filmu Anatomia Startupu" - INFORMACJA O WYNIKACH
  więcej
 • INFORMACJA O WYNIKACH - dostawa sprzętu biurowo - komputerowego (zadanie 1)
  więcej
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę sprzętu komputerowego (zadanie nr 2)
  więcej
 • INFORMACJA O WYNIKACH na: Dostawę sprzętu biurowo - komputerowego
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pomieszczenie techniczne o nr 1.06 znajdujące się na parterze budynku OULU Tech, o powierzchni 31,56 m2.
  więcej
 • Usługa przygotowania i organizacji cateringu na wydarzeniu pod nazwą „Kreatywnie na Kolporter Arena z TechnoparkBiznesHub” w ramach cyklu wydarzeń pn. „Kreatywny Piątek”- INFORMACJA O WYNIKACH
  więcej
 • Usługa organizacji wydarzenia p.n.„Kreatywnie na Kolporter Arena z TechnoparkBiznesHub” - INFORMACJA O WYNIKACH
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu biurowo - komputerowego.
  więcej
 • Przetarg na wynajem - Moduł B - laboratoryjno – produkcyjny o łącznej powierzchni 358,73 m2 zlokalizowany na parterze budynku laboratoryjno-produkcyjnego.
  więcej
 • Przetarg na wynajem pomieszczenia magazynowego o nr 1.06 znajdującego się na parterze budynku OULU Tech, o powierzchni 31,56 m2
  więcej
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę sprzętu komputerowego
  więcej
 • Unieważnienie postępowania dot. pomieszczenia technicznego o nr 1.06 znajdujące się na parterze budynku OULU Tech, o powierzchni 31,56 m2.
  więcej
 • Świadczenie usług doradczych oraz obsługa GK-KPT w zakresie stosowania ustawy PZP
  więcej
 • Zapytanie ofertowe-Dostawa materiałów biurowo- eksploatacyjnych.
  więcej
 • Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego
  więcej
 • INFORMACJA DO PRZETARGU NR KPT-DPR.725.3.2016 z dn. 18.03.2016r.
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie - pomieszczenie techniczne o nr 1.06 znajdujące się na parterze budynku OULU Tech, o powierzchni 31,56 m2.
  więcej
 • Organizacja wydarzenia pod nazwą Startup Weekend Kielce w dniach 18-20 marca w Kieleckim Parku Technologicznym - INFORMACJA O WYNIKACH
  więcej
 • UNIEWAŻNIENIE przetargu publicznego na wynajem nieruchomości - pomieszczenia znajdujące się na I piętrze części północnej hali przemysłowej z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE o powierzchni 1 957,19 m2
  więcej
 • WYNIKI NABORU NA WYBÓR PARTNERA do realizacji projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego
  więcej
 • Przetarg publiczny - wynajem nieruchomości - pomieszczenia znajdujące się na I piętrze części północnej hali przemysłowej z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE o powierzchni 1 957,19 m2
  więcej
 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA WYBÓR PARTNERA do realizacji projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Inkubatorze Technologicznym – pomieszczenie 1.23 z wyposażeniem
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Inkubatorze Technologicznym - pomieszczenie 1.23 z wyposażeniem.
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT (Skye Inc.)”
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania na wynajem hali przemysłowej z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE o powierzchni 1 957,19 m2.
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania nr KPT-DPR.725.17.2015
  więcej
 • ZAPYTANIE O CENĘ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EKSPERTÓW ORAZ MENTORÓW NA RZECZ FIRM TYPU STARTUP
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT (Skye Inc.)
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA PARTNERÓW BEZKOSZTOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI EKOSYSTEMU TYPU SIECI ANIOŁÓW BIZNESU w celu wspólnej realizacji projektu
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA PARTNERÓW BEZKOSZTOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI EKOSYSTEMU TYPU VENTURE CAPITAL w celu wspólnej realizacji projektu
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE NA PARTNERÓW KOSZTOWYCH BĘDĄCYCH OŚRODKIEM INNOWACJI/PARKIEM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM/ PARKIEM NAUKOWYM/PARKIEM TECHNOLOGICZNYM/INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM w celu wspólnej realizacji projektu
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE NA PARTNERÓW KOSZTOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI EKOSYSTEMU OŚRODEK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w celu wspólnej realizacji projektu
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA PARTNERÓW BEZKOSZTOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI EKOSYSTEMU INSTYTUCJE FINANSOWE w tym m.in. FUNDUSZE POŻYCZKOWE, FUNDUSZE PORĘCZENIOWE, FUNDUSZE GWARANCYJNE, BANKI. w celu wspólnej realizacji projektu
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE NA PARTNERÓW BEZKOSZTOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKIEM EKOSYSTEMU – UCZELNIE NIEPUBLICZNE
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE NA PARTNERÓW BEZKOSZTOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKIEM EKOSYSTEMU INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
  więcej
 • OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSE NA PARTNERÓW BEZKOSZTOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKIEM EKOSYSTEMU – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wynajem powierzchni w hali przemysłowej z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE o powierzchni 3914,38 m2.
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie powierzchni w hali przemysłowej z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE o powierzchni 1 957,19 m2.
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie powierzchni w hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną ROMA TECH
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - Hala przemysłowa z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą RECIFE - o powierzchni 3914,38 m2.
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - Moduł J - o powierzchni 555,15 mkw. zlokalizowany w Hali produkcyjnej ROMA
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - Moduł J - o powierzchni 555,15 mkw. zlokalizowany w Hali produkcyjnej ROMA
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym - Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną – HALA SINGAPUR Tech (część A).
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym – moduł H.
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczeń w hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem badawczo – rozwojowym i infrastrukturą socjalną - SINGAPUR Tech.
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania - Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym-pomieszczenie biurowe o numerze ewidencyjnym 1.17, o powierzchni użytkowej 26,10 m², (YUYAO Tech)
  więcej
 • WYNIKI WYBORU KONSORCJUM do realizacji projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Ogłoszenie Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego w sprawie naboru ofert na udostępnienie miejsc reklamowych na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego SKYE INC
  więcej
 • Wyniki wyboru Konsorcjum do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15, działanie 4.1. Innowacje społeczne, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru ofert na udostępnienie miejsc reklamowych na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego SKYE INC
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - moduł H
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną – HALA SINGAPUR Tech (część A).
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym - moduł D
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczeń w hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem badawczo – rozwojowym i infrastrukturą socjalną - SINGAPUR Tech.
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym-pomieszczenie biurowe o numerze ewidencyjnym 1.17, o powierzchni użytkowej  26,10 m², (YUYAO Tech)
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie naboru ofert na udostępnienie miejsc reklamowych na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego SKYE INC
  więcej
 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA WYBÓR KONSORCJUM do realizacji projektu z zakresu szkolnictwa zawodowego
  więcej
 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA WYBÓR KONSORCJUM
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł D
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - moduł A
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu użytkowego w celu świadczenia usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT (Orange Inc.)
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł A
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - moduł C
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł C
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym budynek laboratoryjno-produkcyjny – moduł B
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł B
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - moduł C - antresola
  więcej
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł B - laboratoryjno – produkcyjny
  więcej
 • Informacja o wyniku postępowania o wynajem bloku przedszkolnego pod przedszkole Technoludek
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie bloku przedszkolnego pod przedszkole Technoludek
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł C - ANTRESOLA
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł B
  więcej
 • nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - moduł H
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym - moduł C - ANTRESOLA
  więcej
 • Udostępnienie miejsca reklamowego na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł C - ANTRESOLA
  więcej
 • OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. wynajmu nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł C - ANTRESOLA
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł H
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł C - ANTRESOLA
  więcej
 • Nabór ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach Inkubatora Technologicznego KPT
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym - Hala przemysłowa z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą nr 1 o powierzchni 3914,38 m2
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - Hala przemysłowa z infrastrukturą socjalno – biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą nr 1 o powierzchni 3914,38 m2
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie wynajęcia miejsc parkingowych oznaczonych jako Strefa C
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - moduł D
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - moduł B
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł D
  więcej
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł D
  więcej
 • Udostępnienie miejsca reklamowego na totemie znajdującym się przy budynku Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - moduł E
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł B
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł D
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł D
  więcej
 • Ogłoszenie Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego o wywieszeniu wykazu zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartości
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł D
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł E
  więcej
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł E
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł B
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł E
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł B
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykorzystanie powierzchni 1m2 w hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 20 na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat samosprzedający
  więcej
 • Udostępnienie powierzchni 1m2 w hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 20 na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat samosprzedający do kawy
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykorzystanie powierzchni 1m2 w hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 20 na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat samosprzedający
  więcej
 • Udostępnienie miejsca reklamowego na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej
 • Udostępnienie powierzchni 1m2 w hali Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 20 na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat samosprzedający
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - Moduł B – ANTERSOLA
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - Moduł A – ANTERSOLA
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym - budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł E
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł A - ANTRESOLA
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym- moduł B - ANTRESOLA
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł G
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł E
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - budynek laboratoryjno-produkcyjny - moduł G
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wynajem połaci dachowej budynku Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych
  więcej
 • Udostępnienie miejsca reklamowego na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym- moduł A
  więcej
 • Udostępnienie miejsca reklamowego na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w CentrumTechnologicznym- moduł A
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym- moduł F i G
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym- moduł B
  więcej
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem nieruchomości w CentrumTechnologicznym- moduł H
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - budynek laboratoryjno-produkcyjny moduł B
  więcej
 • Wynajem połaci dachowej budynku zlokalizowanego przy ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - moduł F i G
  więcej
 • Informacja o unieważnieniu postępowania na wynajm nieruchomości w Centrum Technologicznym - moduł B
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w CentrumTechnologicznym- moduł H
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - moduł B
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczenie 1.08
  więcej
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczenie 1.07
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na wynajem nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczenie 1.06
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie udostępnienia hali blaszanej (spełniającej funkcję budynku magazynowego)znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 6/287, 6/291 i 6/47 o łącznej powierzchni 916,0 m2 na okres 10 miesięcy
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczenie 1.06
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczenie 1.07
  więcej
 • Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości w Centrum Technologicznym - pomieszczenie 1.08
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w/s udostępnienia powierzchni 1m2 w budynku Inkubatora Technologicznego KPT na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat do serwowania gorących napojów
  więcej
 • Udostępnienie powierzchni 1m2 w budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat do serwowania gorących napojów.
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w sprawie udostępnienia powierzchni 1m2 w budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat samosprzedający
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie udostępnienia powierzchni 1m2 w budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy) pod automat samosprzedający
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie wynajęcia miejsc parkingowych oznaczonych jako Strefa C zlokalizowanych vis a vis Zakładu Tłocznia na ul. Olszewskiego w Kielcach
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie udostępnienia miejsc parkingowych (Strefa A i B) znajdujących się przy budynku Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 20
  więcej
 • Rozstrzygnięcie postępowania na najem lokalu, w którym będą świadczone usługi cateringowe w budynku Centrum Technologicznego KPT
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu, w którym będą świadczone usługi cateringowe w budynku Centrum Technologicznego KPT
  więcej
 • Rozstrzygnięcie postępowania na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla podzadania pn. „Powiększenie powierzchni użytkowej hali CT poprzez adaptację antresoli w 2 segmentach hali w celu udostępnienia nowej powierzchni do prowadzen
  więcej
 • Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla podzadania pn. „Powiększenie powierzchni użytkowej hali CT poprzez adaptację antresoli w 2 segmentach hali w celu udostępnienia nowej powierzchni do prowadzen
  więcej
 • Rozstrzygnięcie postępowania na zamówienie dwóch tablic informacyjnych projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego w celu wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej województwa świętokrzyskiego""
  więcej
 • Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie tablic informacyjnych dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego w celu wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej województwa świętokrzyskiego”
  więcej
 • Udostępnienie miejsca reklamowego na totemie znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w/s naboru ofert na najem lokalu,w którym będą swiadczone usługi cateringowe w budynku Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w sprawie udostępnienia 1 miejsca reklamowego na totemie (poz. 2 od strony Centrum Technologicznego) znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszew
  więcej
 • Nabór ofert na najem lokalu, w którym będą świadczone usługi cateringowe w budynku Centrum Technologicznego KPT
  więcej
 • Udostępnienie 1 miejsca reklamowego na totemie (poz. 2 od strony Centrum Technologicznego) znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w sprawie udostępnienia 1 miejsca reklamowego na totemie (poz. 6) znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesię
  więcej
 • Ogłoszenie w sprawie udostępnienia 1 miejsca reklamowego na totemie (poz. 6) znajdującym się przy budynku Inkubatora Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego 6 na okres 1 roku (12 miesięcy)
  więcej


Utworzono: 2011-11-23 12:51:35 przez Alina Molo
Modyfikacja: 2020-12-30 23:35:07 przez Justyna Lichosik

Liczba odwiedzin: 1292559