Biuletyn Informacji Publiczej
Kielecki Park Technologiczny

Zamówienia publiczne

 


 • 2024-04-29_Tryb podstawowy: "ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ - STREFA POZYTYWNYCH WRAŻEŃ" BO (KPT-DPiRI.270.2.2024) 29.04-14.05.2024
  więcej
 • 2024-04-05_Tryb podstawowy: "ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ - STREFA POZYTYWNYCH WRAŻEŃ" BO (KPT-DPiRI.270.1.2024) 05.04-22.04.2024
  więcej
 • 2024-01-23_Tryb podstawowy „Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych i serwisowych oraz bieżącej obsługi technicznej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego dla obiektów Kieleckiego Parku Technologicznego” (23.01-01.02.2024)
  więcej
 • 2023-09-26_Przetarg nieograniczony: "USŁUGA SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO” (KPT-DZI.270.1.2023) 26.09.2023 - 24.10.2023
  więcej
 • Tryb podstawowy: "ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW” BO (KPT-DPIRI.270.2.2023) 18.05.2023 - 02.06.2023
  więcej
 • Tryb podstawowy: "ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ – DŹWIĘKOWY PLAC ZABAW” BO (KPT-DPIRI.270.1.2023) 24.04.2023 - 10.05.2023
  więcej
 • Tryb podstawowy: „OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO” (KPT-DZI.270.2.2022) 30.11.2022 - 08.12.2022
  więcej
 • Postępowanie w trybie podstawowym na:„Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap II”(19.05.2022-03.06.2022)
  więcej
 • Tryb podstawowy na: „USŁUGĘ SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO”.(03.03.2022 - 11.03.2022)
  więcej
 • Tryb podstawowy na: „Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych i serwisowych oraz bieżącej obsługi technicznej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego dla obiektów Kieleckiego Parku Technologicznego” (09.12-17.12.2021)
  więcej
 • Postępowanie w trybie podstawowym na:„Wymianę pokrycia dachowego w Centrum Technologicznym Roma Tech., będącym częścią infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego – Etap I”
  więcej
 • Przetarg nieograniczony „Ochrona fizyczna osób i mienia Kieleckiego Parku Technologicznego” - art. 138 o ust.2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). Nr sprawy: KPT- DZI.270.2.2020 z 30.11.-09.12.2020
  więcej
 • Przetarg nieograniczony:"”USŁUGA SPRZĄTANIA BIUR, POMIESZCZEŃ I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA OBIEKTACH KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" (KPT-DZI.270.1.2020) 25.06.-06.07.2020
  więcej
 • Przetarg nieograniczony: „Budowa Inkubatora Logistycznego pn. Rotterdam Inc.” w ramach projektu „Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP” (KPT-DPiRI.270.1.2020) 12.05.-25.05.2020
  więcej
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego
  więcej


Utworzono: 2008-04-07 10:13:34 przez Szymon Mazurkiewicz
Modyfikacja: 2024-05-14 15:24:50 przez Agnieszka Raczyńska

Liczba odwiedzin: 1741829